Về tác dụng chữa bệnh của hoa hòe

Hoa hòe có nhiều tác dụng chữa bệnh như các bài viết đã giới thiệu, tuy nhiên việc áp dụng cho từng bệnh nhân lại rất khác nhau, mọi người hay cũng nhau chia sẻ các với nhau cách mà mình đã áp dụng hiệu quả nhất.

Một phản hồi đến

  1. nguyễn văn phú says:

    tác dụng nụ vối

Gửi phản hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công khai.

Menu Title