Tại sao nên chọn quả dành dành làm màu vàng cho thực phẩm?

Quả dành dành bổ miếng khô

Hiện nay để tạo màu cho thực phẩm, chúng ta có rất nhiều lựa chọn như dùng màu tự nhiên, màu hóa học…

Trong màu tự nhiên cũng có rất nhiều  loại với nhiều sắc độ màu khác nhau.

Chúng ta sẽ lấy một ví dụ về tạo màu vàng cho thực phẩm. Để tạo màu vàng cho thực phẩm từ màu tự nhiên ta có thể chọn nghệ vàng hoặc quả dành dành, cả hai đều cho màu vàng nhưng sắc độ vàng thì khác nhau, quả dành dành cho màu vàng chanh rất đẹp còn nghệ cho màu vàng đục hơn, sắc độ vàng kém hơn.

Để tạo màu vàng từ màu tự nhiên thì có thể nói khó có loại nào hơn được màu quả dành dành.

Dưới đây là một số thực phẩm được tạo màu vàng từ quả dành dành

quả dành dành làm màu cho bánh phu thê

Quả dành dành làm màu cho bánh phu thê Băc Ninh

Bánh sắc màu tự nhiên

Bánh sắc màu tự nhiên

Bánh Crepe được tạo màu vàng từ quả dành dành

Bánh Crepe được tạo màu vàng từ quả dành dành

Tóm lại để có được màu vàng chanh đẹp mắt, thêm hấp dẫn cho mon ăn ta nên chọn quả dành dành làm màu tho thự phẩm

Menu Title